VIÊN BỔ PHẾ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BANIKHA

900.000

  • 1 Hộp gồm 2 lọ (30 viên x2 ) EN
  • Sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP EN

CHƯƠNG TRÌNH:

  • Mua 3 hộp tặng 1 hộp cùng loại
VIÊN BỔ PHẾ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BANIKHA

900.000