CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

Tháng 9 năm 2020

1. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Đỏi trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản sử dụng, Lecomstore đảm bảo quyền lợi của Khách hàng bằng cách chấp thuận yêu cầu đổi, trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn được chúng tôi qui định trong Điều khoản sử dụng.

2. ĐIỀU KIỆN TRẢ HÀNG

Khách hàng đồng ý rằng chỉ có thể yêu cầu đổi trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

2.1. Khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;

2.2. Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;

2.3. Lecomstore giao sai sản phẩm cho Khách hàng (bao gồm cùng loại sản phẩm nhưng không đúng quy cách đóng gói, sai số lượng, v.vv…);

2.4. Sản phẩm Khách hàng nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Lecomstore cung cấp trong mục mô tả sản phẩm.

3. THAY ĐỔI Ý ĐỊNH MUA HÀNG

Trừ các lý do được đề cập trong Chính sách Đổi trả hàng và Hoàn tiền này, trong một số trường hợp đặc biệt (như là Khách hàng đã từng mua sắm tại Lecomstore, lý do nhân đạo,…) chúng tôi đồng ý cho Khách hàng trả lại sản phẩm vì các lý do khác, kể cả do thay đổi ý định ban đầu.

Tuy nhiên, Lecomstore luôn xem xét cẩn thận yêu cầu đổi trả hàng và hoàn tiền của Khách hàng và giữ quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với trường hợp đổi trả hàng vì lý do thay đổi ý định.

4. TÌNH TRẠNG CỦA HÀNG TRẢ LẠI

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến đổi trả hàng, Khách hàng lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn VAT, tem phiếu bảo hành… (nếu có) và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Lecomstore khuyến khích Khách hàng chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần. 

5. CHI PHÍ TRẢ HÀNG 

Tại Lecomstore, trong các trường hợp bình thường, Khách hàng sẽ không phải tốn thêm phí trả hàng.

6. HOÀN TIỀN CHO HÀNG TRẢ LẠI 

Lecomstore sẽ hoàn tiền cho Khách hàng khi đã trả lại hàng bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng trong vòng 07 ngày làm việc.

Phiên bản này có hiệu lực vào ngày 02 tháng 9 năm 2020.