CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Người tiêu dùng hoặc Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường có sẵn trên Website  như: Họ và Tên, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email và trong mức độ có thể, các tuỳ chọn thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc đặt hàng online của Khách hàng.

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Chúng tôi thu nhập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ Người tiêu dùng được chúng tôi sử dụng cho các mục đích nhất định có thể bao gồm những nội dung sau đây:

 • Để tạo điều kiện cho Khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào website,
 • Để xử lý các đơn hàng Khách hàng đặt qua website;
 • Để vận chuyển và giao các sản phẩm mà Khách hàng đã mua thông qua website được bán bởi chúng tôi. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba để giao sản phẩm (ví dụ: đơn vị chuyển phát hoặc nhà cung cấp của chúng tôi);
 • Để cập nhật cho Khách hàng về việc giao sản phẩm và cho mục đích chăm sóc Khách hàng;
 • Để xác định danh tính của Quý khách cho các mục đích phát hiện gian lận;
 • Để quản lý tài khoản của Quý khách mở tại chúng tôi (nếu có);
 • Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán mà Khách hàng thực hiện trực tuyến;
 • Để xác định người truy cập trên website;
 • Để cung cấp cho Khách hàng những thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng Khách hàng có thể thấy hữu ích hoặc Khách hàng đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, với điều kiện là Khách hàng cho biết rằng Khách hàng không phản đối việc liên hệ vì các mục đích này.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không ảnh hưởng đến các quy định khác của Chính sách này, thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi  Khách hàng yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của Khách hàng và/hoặc Khách hàng xóa vĩnh viễn tài khoản tại Lecomstore.

 • Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong thời hạn do pháp luật yêu cầu hoặc cho đến khi còn có liên quan đến các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập.
 • Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ thông tin Khách hàng hoặc xóa phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết, ngay khi có cơ sở hợp lý tin rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ cho mục đích mà dữ liệu cá nhân đó được thu thập và không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NH N CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban Giám đốc, kế toán công ty;
 • Cố vấn pháp lý và Công ty kiểm toán;
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng;
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Công ty TNHH Lecomstore

 • Công ty TNHH Lecomstore, chủ sở hữu website được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam với Mã Số Doanh Nghiệp là: 1801653965
 • Địa chỉ: 12 Nguyễn Thị Tính, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ
 • Điện thoại: 0907075897
 • Email: lecomstore@gmail.com

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện việc này.
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban Giám đốc. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Lecomstore sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 • Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách hàng:

     ( i) Qua email: lecomstore@gmail.com

     ( ii) Qua điện thoại: 0907075897

7. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm Chính sách bảo mật, Khách hàng gửi email khiếu nại đến lecomstore@gmail.com  hoặc gọi điện thoại tới số 0907075897 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc. Công ty TNHH Lecomstore cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

8. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NH NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Website được Lecomstore cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính sách bảo mật được đăng tải trên Website. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự đồng ý của Khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Công ty Lecomstore có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Khách hàng được biết về vụ việc.