Category Archives: Khỏe hơn Đẹp hơn mỗi ngày

5 điểm khác biệt giữa Đông y và Tây y

Mục đích lớn nhất của cả Đông y và Tây y đều là chăm sóc sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật cho con người. Tuy nhiên, do những khác biệt giữa Đông y và Tây y về hệ thống lý luận, phương thức khám và điều trị khiến nhiều bác sĩ, người bệnh có thái…